Ν.Ταγαράς: ¨έμφαση στην ανάπτυξη των τουριστικών υποδομών, αλλά με σεβασμό στο περιβάλλον